Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę można prowadzić w dwojaki sposób-papierowoa takżecyfrowo.

Cyfrowaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego pozwalającego nanatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za niewadliwąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musifigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.