CZYM JEST KPiR??? – Zobacz

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Zobacz

PROWADZENIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów jak również rozchodów to częstosporyproblem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobligowane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, acałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.