Archiwum kategorii: Usługi księgowe

Polecamy artykuły : usługi księgowe

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona dużymuznaniem, gdyż jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietakichinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie posiadarównieżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżedanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich dotacji należą m.in. te pozyskiwanez funduszy unijnych .

Jak znaleźć dobre biuro księgowe?

Jak wybrać dobre biuro księgowe?

 Wiedza i pozycja na rynku.

Opinii na temat konkretnego biura rachunkowego możemy szukać w internecie lub pytać o nią znajomych. Bynajmniej nigdy nie będziemy pewni tego gdzie leży prawda, zwłaszcza, że takie opinie są często niejednoznaczne. Niektóre biura, nawet te o bardzo wysokiej renomie, ze względu na to, że obsługują duże grono klientów mogą nie uwzględniać Twoich indywidualnych potrzeb jako klienta, czego możemy oczekiwać. Zobacz najleprze biura rachunkowe w Katowicach: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Najczęściej największym zaufaniem darzymy to biuro, które istnieje już od wielu lat. Miejmy jednak świadomość tego, że nie zawsze to jak długo biuro działa na rynku świadczy o doświadczeniu prowadzącego. Często księgowi po latach pracy na etacie zakładają własne firmy. W związku z tym nawet dopiero co powstałe biuro może być prowadzone przez osobę z bogatym doświadczeniem.


Przekazywanie DOKUMENTÓW, legalność oprogramowania.

Niezwykle istotny jest sposób przekazywania nam dokumentów tj. czy będą wysyłane pocztą, wysyłane drogą mailową czy będziemy zobowiązani stawić się po nie osobiście. Tę kwestię warto omówić już na samym początku współpracy, bo jeśli okaże się, że każdy dokument będziemy musieli odbierać osobiście to w pewnym momencie może okazać się to dla nas uciążliwe.

Kolejna sprawa to sposób przechowywania naszych faktur. Zazwyczaj przechowuje je biuro. Jest to dla firmy wygodne rozwiązanie, ponieważ daje pewność, że faktury nie zostaną zniszczone czy zgubione, a w razie kontroli np. ze strony Urzędu Skarbowego księgowa przedstawi je do wglądu na podstawie udzielonego jej przez nas pełnomocnictwa. 

Ważną kwestią jest to czy biuro dysponuje legalnym oprogramowaniem i konsekwencje, które za tym idą. Co prawda nie możemy za bardzo wnikać w legalność oprogramowania komputerowego, z którego korzysta konkretne biuro, ale w razie kontroli i konfiskaty dysku twardego nasze faktury, jeśli są przechowywane wyłącznie elektronicznie mogą zostać usunięte. Polecamy porta Znany-księgowy.pl : https://znany-ksiegowy.pl/

Ponadto oprogramowanie niskiej jakości lub jeszcze gorzej – nieaktualne zwiększa procent błędów w obliczeniach, a brak aktualizacji i dopasowania do przepisów zwiększa ryzyko nałożenia kar na biuro księgowe, co nie rzadko przekłada się również na koszty, którymi obciążony zostaje klient.

Wybieraj biuro księgowe świadomie

Znaleźć biuro, które będzie w 100% odpowiadało naszym potrzebom jest trudno. Różne sytuacje, które pojawiają się w trakcie współpracy sprawiają, że często żałujemy, że nie wszystkie ważne sprawy zdążyliśmy czy pamiętaliśmy wcześniej uzgodnić. Przystępując do poszukiwań i wyboru biura sprecyzujmy jakie są nasze wymagania, porównajmy oferty. Dobry wybór biura rachunkowego to gwarancja owocnej współpracy na długie lata.

Znane biuro rachunkowe, czyli kompleksowe i sprawdzone usługi.

Znane biuro księgowe, czyli kompleksowe i profesjonalne usługi.

Formalna strona funkcjonowania firmy to element prowadzenia działalności, którego przedsiębiorcy trochę nie lubią i gdy to tylko możliwe – unikają. Obowiązki związane z prowadzeniem bieżącej księgowości, tworzenie rozliczeń czy stawiennictwo w urzędach to w oczach wielu mroczna strona biznesu – stąd poszukiwanie rozwiązań, które zwolniłyby właścicieli z tych nielubianych zobowiązań.

Samodzielne prowadzenie rachunkowości czy biuro księgowe?

Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest znane biuro księgowe. Biuro księgowe jest idealnym wyborem dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a swoją uwagę powinni kierować na jego rozwój, a nie prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biuro rachunkowe docenią również przedsiębiorcy, dla których biznes nie ma już żadnych tajemnic, ale wraz z rozwojem firmy komplikacji ulega również sposób, w jaki prowadzona jest księgowość.

Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl/

Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Wybór biura rachunkowe jest ważna decyzją, która powinna być poprzedzona gruntowną analizą dostępnych ofert. Przy wyborze biura księgowego należy zwrócić uwagę, czy posiada ono:

Licencję Ministra Finansów

Certyfikaty Centrum Informacji Księgowej

skończone uczestnictwa w szkoleniach i kursach

ubezpieczenie OC na prowadzoną działalność

Licencje i certyfikaty to dokumenty gwarantujące kwalifikacje księgowych, a poświadczenia uczestnictwa w kursach i szkoleniach stanowią dowód dla klienta, że biuro na bieżąco poszerza swoją wiedzę, która jest aktualna z obowiązującymi wytycznymi.

Twoje biuro powinno zapewnić swojemu klientowi pełne usługi księgowe, usługi kadrowe, doradztwo podatkowe oraz reprezentować go przed Urzędem Skarbowym i ZUS, a wcześniej przeprowadzić przyszłego przedsiębiorcę przez etapy zakładania działalności gospodarczej i wspomóc w wyborze odpowiedniej, najbardziej optymalnej formy opodatkowania.